Det finns många heliga platser runt om i världen. Det kan vara allt från en profet befanns sig på en plats eller ett helgon gjorde något speciellt. Men de största heliga platserna som vi tar med här på Centrum Depoort är de som tillhör de fem världsreligionerna.
Kristendomen – har egentligen inte någon bestämd heliga platser. Fast det finns platser som många kristna besöker för att Jesus har tillbringa tid där eller har bosatts sig där. Det finns inga platser man tillber speciellt.
Kyrkor – är en byggnad som man går till för att komma i kontakt med Gud och tillbe honom. Vissa går till kyrkan varje söndag för att lyssna på gudstjänsten och be sina böner. Ortodoxa kyrkor finns främst i östra Europa. Varje land har sitt eget kyrkliga överhuvud. Denne kallas ofta för Patriark.

Islam – har tre heliga platser som är viktiga för muslimerna.
Den heliga stenen i Kaba – som finns i Mekka, Saudiarabien. Kaba är en stor kubisk byggnad som står mitt på gården i moskén Masjid-ur-harem. När muslimer ber så ska de stå vända mot Kaba, vart i världen de än befinner sig. Kaba stenen är täckte med ett svart tyg med guldbroderier och texter från den heliga skriften Koranen.
Det sägs att Abraham byggde stenen med sin som Ismail på Guds befallning för att den skulle tjäna mänskligheten. I samband med vallfärd går alla pilgrimer sju varv motsols runt Kaba. Inuti det svarta skynket och huset står en sten i det högra hörnet som man tror att den kommer från paradiset.
Medina – År 622 e.Kr. utvandrade Muhammed med några av de första muslimerna till Medina. Vid den tiden hette staden Yathrib. I Medina så byggdes det första muslimska samhället. Profeten bodde i staden tills sin död 632 e.Kr. I Medina finns även en moské som sägs att Muhammed grundade. Där är finns hans grav och många besöker denna på vägen till vallfärden i Mekka. Både Medina och Mekka är de platser som förbinds med islams tidigare historia. Endast muslimer har tillträde till dessa.
Jerusalem – var först från början böneriktningen för muslimerna. Det hållet man är vänd mot när man ber, vart man än befinner sig i världen. Men numera är det Mekka som är böneriktning. Traditionerna berättar att det var från Jerusalem Muhammed gjorde sitt mirakulösa besök i helvetet och himmeln. Enligt denna berättelse fördes Muhammed en natt från Mekka till tempelplatsen i Jerusalem. Från tempelplatsen gjorde profeten sitt uppstigande då ha fick beskåda himlens salighet och helvetet rädslor. På den klippan som traditionen anser vara utgångspunkten för färden där ligger nu Klippmoskén.
Heliga platser.
Hinduism – Finns ett par heliga platser som är utöver det extra.
Vattentemplet i Ulun Danu, vilket betyder ”början av sjön”, Bali – Templet består av ett flertal kranar som symboliserar olika saker. Man ställer sig under en kran för att till exempel få extra tur med mera. Om man badar i vattentemplet sägs det man rena sig från sitt livs alla synder.
Varanasi – Shivas heliga stad. Det är Indiens äldsta bebodda stad. Miljontals hinduer kommer hit för att bada i en stadens 84 ghats (trappsteg) i hopp om att rena sig världens synder. Ghatsen är stentrappor och de flesta av dem är badningstrappor men vissa används även för kremering. Staden ligger vid floden Ganges. Folk kommer även till staden för att kremeras och få sin aska spridd i den heligaste hinduiska floder.
Meenakshi Amman templet – ligger i centrum i den 2500 år gamla staden Maduri. Templet är dedikerat till gudinna Parvati och hennes gemål Shiva. Parvati är också känd under namnet Meenakshi. Templet har 14 torn som är mellan 4551 meter höga. Det kommer cirka 15 000 besökare varje dag förutom på fredagar då det kommer 25 000 besökare. Templet har 33 000 skulpturer. Varje år anordnas en festival som varar i 10 dagar.

Buddhismen – Har byggnader, kallas för strupa eller dagoba, på många plaster i världen som innehåller gamla reliker eller aska från olika munkar eller Buddha. Dessutom så brukar de som är buddhister ha ett litet altare där hemma som ber och offrar till Buddha.
Mahabodhi Templet, Indien – ett buddhistiskt tempel och även med på UNESCOs världsarvskarta. Detta tempel ligger på den plats där Siddharta Gautama blev Buddha. Bredvid templet ligger det heliga Bodhi trädet som det tror att Buddha satt och mediterade under. Templet har många torn varav det högsta är 55 meter högt.
Lumbini – är platsen drottning Mayadevi födde Siddharta Gautama och platsen ligger vid foten av Himalaya.
Andra heliga platser är där Buddha predikade och levde sitt liv.

Judendomen

Västramuren eller som den mest är känd för Klagomuren. En mur bredvid tempelområdet i Jerusalem. Muren är resterna av ett tempel som förstördes någonstans runt 70 e.Kr. Här har judarna samlat att be sedan medeltiden och för att klaga över templets fall. En del sticker in lappar med böner mellan stenarna. Numera är området kring den heliga muren staten Israel.
Jerusalems tempel – heliga tempel är byggt av Salomo enligt det gamla testamentet på 900 f.Kr. och har en symbolisk betydelse inom judendomen och kopplar den historian där religiösa kulturkoncentrerades kring templet. Under babyloniernas erövring förstördes templet ca år 587 f.Kr. där judarnas elixir som ledde till att användningen synagoga uppstod.