En helig skrift – är ett skriftverk som oftast är en religions högsta auktoritet. Då några av religionerna ses som ursprunget från andra, vilket skrifter också blir heliga, även om det oftast inte får någon praktisk betydelse. Men vi på Centrum Depoort tar de som finns inom de fem världsreligionerna

Kristendomen – det finns en helig skift och den heter Bibeln. Bibeln är uppdelad i två delar, Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Bibeln är egentligen inte en bok, utan en samling skrifter som inte är en bok, utan en samling skrifter som samlats ihop till Bibeln.
Gamla Testamentet – Är judendomens heliga skrift och skrevs ca 1400 -400 f.Kr. men som sammanställdes fullständigt ca 400 f.Kr. Gamla Testamentet består av 39 böcker på hebreiska och handlar om det israeliska folkets härkomst och historia.
Nya Testamentet – består av 27 skrifter på grekiska. De skrevs under det första århundradet av Jesus efterföljare. Det finns bland andra fyra texter om Jesus, hans liv och hans uppväxt. Det finns även en redogörelse för tidiga kristendomens församling och några brev från dessa ledare.

Islam – Den heliga skiften heter Koranen. Koranen är skriven på arabiska och översättningarna på andra språk räknas inte in som Koranen, utan en tolkning av den. Koranen anses bara guds ord i form av uppenbarelser på arabiska språket, till Muhammed från Gud via ängeln Gabriel, under 22 års tid med början 610 e.Kr.
Koranen anses vara en kopia hos den som finns hos Gud och den är skriven på arabiska, därför har arabiska blivit Islams språk. Koranen är indelad i 114 kapitel som kallas – suror. Surorna har ingen kronologisk ordning utan de är de längsta och yngsta surorna som står först, förutom den första för den är kort. Koranen används som vägledning och man läser från den varje dag. I Koranen formuleras den muslimska tron och de regler som en muslim ska följa där. I Koranen finns det även berättelser som förekommer i Bibeln.
Heliga skrifter
Hinduismen – Det finns fyra heliga böcker och de är skrivna på det utdöda gamla språket sanskrit.
Vedaböckerna – De är det äldsta heliga skrifter och började skrivas ner på 1200-talet f.Kr. Veda betyder veta eller kunskap.
Upanisha – Skrev ner på 800-talet f.Kr. Språket är mer filosofiskt än i Vedaböckerna. Enligt Upanishaderna är meditation det enda sättet att finna Gud
Bhagavadgita – betyder den högres sång. Den skrev 300-talet f.Kr. Och huvudpersonen i denna bok är Krishna.
Ramayana – är ett kärleksäventyr. Huvudpersonerna är guden Rama och gudinnan Sita.

Buddhismen – Finns tre viktiga och de är äldsta skrifterna. Dessa tre skrifter förvaras på ett speciellts ställe – Tripitaka, De tre korgarna. De består av tre boksamlingar.
Vinaya – innehåller regler för hur munkar ska leva
Abhidhamma – texter om hur läran ska tolkas
Sutta – läran, legender och predikningar om Buddhas liv
Finns tusentals skrifter om Buddha om hans liv och läror men dessa tre är de mest vedertagna.
Heliga skrifter

Judendomen – då finns det en helig skrift.
Tanakh – är judarnas heliga skrift. Den innehåller Gamla Testamentet. Eftersom dem tror på Gamla Testamentet så finns inte Jesus med där. Eftersom kristna firar Jesus födelse. Därför firar inte judarna jul. Tanakh är skriven på språket Bibelhebriska. Men detta språk har dött ut och är numera bara hebreiska. Tanakh består av tre delar:
Torah-rullen – är guds undervisning till judarna och ordet Tora betyder ”undervisning”. Det sägs att Mose fick ta emot Tora eller lagen som den också kallas, av Gud på berget Sinai. Sedan har Tora först vidare av Mose och andra profeter. Tora består av den fem Moseböckerna. Läses alltid upp under en gudstjänst i synagogan

Neviim – eller Profeterna, som består av böcker som är skrivna av eller handlar om profeter.
Ketuvim – eller skrifterna, med bland annat Psaltaren, Ordspråksboken och Första och Andra Krönikeboken.