tro på en bättre vardagDet är skillnad mellan att vara religiöst troende och att utöva en religion, även om det i vissa fall går att ifrågasätta huruvida religionen sitter i tanken eller i handlingen. Man kan tro på en viss religiös världsbild eller sätta sin tillit till en gudomlig varelse, men som del av religionen ingår det typiskt sett även att man genomgår vissa ritualer. Exakt vad det innebär att utöva en viss religion finner man typiskt sett i dess heliga skrifter, även om det finns undantag. Vi har dock inte för avsikt att debattera vad som är korrekt och inte korrekt utan bara att leverera rena fakta.

Viktiga komponenter

En viktig komponent när det gäller utövandet av en religion är som sagt dess heliga skrifter, och de är viktiga på flera olika sätt. Dels brukar viktiga händelser och ritualer finnas beskrivna i skrifterna, och dels brukar de oftast ingå som en komponent vid en ritual/dyrkande. En annan viktig del av religiöst utövande är den byggnad som rests för utövande och som samlingsplats, i de fall då det ingår som del av religionen. De helgdagar som firas för att hedra och minnas signifikanta händelser ur religionens historiska bakgrund är även de viktiga. Men det finns givetvis andra saker som är betydelsefulla, och beroende på vilken religion det gäller kan man hitta en stor mängd olika saker – Men även många likheter.

Helig byggnad

Många religioner har en byggnad som används för dyrkan, som exempelvis de kyrkor som används inom kristna religioner. Ofta läser en talesperson (exempelvis en präst) texter ur religionens heliga skrifter, eller predikar utifrån ett relevant område. Och byggnaden fyller i många fall även en viktig social funktion eftersom det är en plats där utövare av samma religion kan samlas för att känna gemenskap. I många fall är därtill den heliga byggnaden en fristad där folk kan söka skydd undan stridigheter, eller uppsöka under naturkatastrofer och dylikt för att få hjälp.

Helgdagar

utöva en religionHelgdagar är oftast ett trevligt sätt där utövare av samma religion kan följa mer eller mindre samma ritualer för att antingen fullfölja ett påbud från den gudomliga varelsen eller för att hedra en viktig händelse. Syftet med att hedra viktiga händelse kan ibland även gå ut på att gå igenom samma (eller liknande) prövningar som beskrivs i de heliga skrifterna, och därigenom få större förståelse för deras upplevelser. Det är dock inte alls ovanligt att religiösa högtider firas på ett högtidligt och trevligt sätt eftersom långt ifrån allihop har en dyster underton.

Religiösa skrifter

De heliga skrifter som i många fall utgör bakgrundshistorian och beskriver de nyckelpersoner och händelser som ingår i religionen är en viktig del av utövandet. De ingår ofta i predikningar och annat, och de är även ett bestående sätt att sprida vidare religionens budskap. Att sprida vidare en religion är ofta en viktig del av utövandet, och i skriftlig form kan man sprida vidare en religiös idé även till folk man inte träffat. Det skrivna ordet är dessutom ett sätt att bevara religionen i samma skick inför framtiden.